Nêu Cách Bảo Quản Một Số Đồ Dùng Như Dao, Kéo, Cày, Cuốc

Nêu cách bảo quản một số đồ dùng như dao, kéo, cày, cuốc.. Bài 23: Sắt gang thép. Nêu cách bảo quản một số đồ dùng như dao, kéo, cày, cuốc..

Nêu cách bảo quản một số đồ dùng như dao, kéo, cày, cuốc..

Khi dùng dao, kéo, cày, cuốc xong thì phải rửa sạch và để nơi khô ráo.

Các đồ dùng làm bằng gang rất dễ giòn, dễ vỡ nên dùng xong phải đặt, để cẩn thận

Browse by Category

Browse by CategoryChọn chuyên mụcBất phương trình(35)Công nghệ 10(160)Công nghệ 11(119)Công nghệ 12(30)Công nghệ 7(54)Công nghệ 8(140)Công nghệ 9(88)Đề thi thử THPT Quốc gia(68)Địa lí lớp 10(159)Địa lí lớp 11(120)Địa lí lớp 12(239)Địa lí lớp 4(160)Địa lí lớp 5(156)Địa lí lớp 7(300)Địa lí lớp 8(300)Địa lí lớp 9(217)Family & Friends Special Grade 1(64)Family & Friends Special Grade 2(81)Family & Friends Special Grade 3(81)Family & Friends Special Grade 4(84)Family & Friends Special Grade 5(84)GDCD lớp 10(80)GDCD lớp 11(89)GDCD lớp 12(79)GDCD lớp 7(38)GDCD lớp 8(20)GDCD lớp 9(36)Hóa học lớp 10 Nâng cao(303)Hóa lớp 10(33)Hóa lớp 11(202)Hóa lớp 11 Nâng cao(388)Hóa lớp 12(287)Hóa lớp 12 Nâng cao(319)Hóa lớp 8(207)Hóa lớp 9(345)Khoa học lớp 4(249)Khoa học lớp 5(300)Lịch sử lớp 10(194)Lịch sử lớp 11(240)Lịch sử lớp 12(254)Lịch sử lớp 4(101)Lịch sử lớp 5(106)Lịch sử lớp 7(322)Lịch sử lớp 8(248)Lịch sử lớp 9(100)Lượng giác(704)Mệnh đề – Tập hợp(41)Ngữ văn lớp 10(20)Ngữ văn lớp 11(34)Ngữ Văn lớp 12(170)Ngữ văn lớp 7(454)Ngữ văn lớp 8(46)Ngữ văn lớp 9(356)Phương trình đại số(243)SBT Địa lí lớp 11(100)SBT Hóa 12 Nâng cao(254)SBT Hóa học 10 Nâng cao(324)SBT Hóa học 11 Nâng cao(387)SBT Hóa lớp 10(29)SBT Hóa lớp 11(210)SBT Hóa lớp 12(319)SBT Hóa lớp 8(328)SBT Hóa lớp 9(379)SBT Lịch sử lớp 11(70)SBT Lịch sử lớp 7(173)SBT Ngữ văn 10(75)SBT Ngữ văn lớp 8(86)SBT Tiếng Anh lớp 10 mới(52)SBT Tiếng Anh lớp 11 mới(52)SBT Tiếng Anh lớp 12 mới(22)SBT Tiếng Anh lớp 3 mới(19)SBT Tiếng Anh lớp 4 mới(20)SBT Tiếng Anh lớp 5 mới(20)SBT Tiếng Anh lớp 7(18)SBT Tiếng Anh lớp 7 mới(64)SBT Tiếng Anh lớp 8(68)SBT Tiếng Anh lớp 8 mới(65)SBT Tiếng Anh lớp 9 mới(64)SBT Toán 10 Nâng cao(674)SBT Toán 11 Nâng cao(583)SBT Toán 12 Nâng cao(401)SBT Toán lớp 10(491)SBT Toán lớp 11(456)SBT Toán lớp 12(257)SBT Toán lớp 7(582)SBT Toán lớp 8(289)SBT Toán lớp 9(688)SBT Văn 11(74)SBT Vật Lý 10 Nâng cao(269)SBT Vật lý 11 Nâng cao(263)SBT Vật lý 12 Nâng cao(285)SBT Vật lý lớp 10(318)SBT Vật lý lớp 11(216)SBT Vật lý lớp 12(118)SBT Vật lý lớp 7(121)SBT Vật lý lớp 8(111)SBT Vật lý lớp 9(389)Sinh lớp 10(106)Sinh lớp 10 Nâng cao(184)Sinh lớp 11(114)Sinh lớp 11 Nâng cao(201)Sinh lớp 12(160)Sinh lớp 12 Nâng cao(361)Sinh lớp 7(175)Sinh lớp 8(277)Sinh lớp 9(326)Soạn văn 10(84)Soạn văn 11(89)Soạn văn 12(73)Soạn Văn 12 ngắn gọn(42)Tài liệu Dạy – Học Hóa học 8(346)Tài liệu Dạy – Học Hóa học 9(279)Tài liệu Dạy – Học Toán 6(990)Tài liệu Dạy – Học Toán 7(110)Tài liệu Dạy – Học Toán 8(748)Tài liệu Dạy – học Toán 9(807)Tài liệu Dạy – Học Vật lý 7(295)Tài liệu Dạy – Học Vật lý 8(280)Tài liệu Dạy – Học Vật lý 9(741)Tập bản đồ Địa lí 11(125)Tập bản đồ Địa lí 12(35)Tập bản đồ Địa lí 6(98)Tập bản đồ Địa lí 7(130)Tập bản đồ Địa lí 8(109)Tập bản đồ Địa lí 9(129)Tiếng anh lớp 10(120)Tiếng Anh lớp 10 Mới(60)Tiếng anh lớp 11(90)Tiếng Anh lớp 11 Mới(60)Tiếng anh lớp 12(124)Tiếng Anh lớp 12 Mới(79)Tiếng anh lớp 3 Mới(60)Tiếng Anh lớp 4 Mới(105)Tiếng Anh lớp 5 Mới(87)Tiếng Anh lớp 6 Mới(120)Tiếng Anh lớp 7(88)Tiếng Anh lớp 7 Mới(130)Tiếng Anh lớp 8(120)Tiếng Anh lớp 8 Mới(100)Tiếng Anh lớp 9(212)Tiếng Anh lớp 9 Mới(218)Tiếng Việt lớp 2(387)Tiếng Việt lớp 3(412)Tiếng Việt lớp 4(731)Tiếng Việt lớp 5(819)Tin học lớp 10(120)Tin học lớp 11(60)Tin học lớp 12(49)Tin học lớp 7(38)Tin học lớp 8(40)Tin học lớp 9(70)Toán lớp 1(171)Toán lớp 10(381)Toán lớp 10 Nâng cao(597)Toán lớp 11(543)Toán lớp 11 Nâng cao(491)Toán lớp 12(486)Toán lớp 12 Nâng cao(426)Toán lớp 2(168)Toán lớp 3(188)Toán lớp 4(271)Toán lớp 5(638)Toán lớp 7(210)Toán lớp 8(661)Toán lớp 9(138)Vật lý lớp 10(703)Vật lý lớp 10 Nâng cao(312)Vật lý lớp 11(272)Vật lý lớp 11 Nâng cao(252)Vật lý lớp 12(314)Vật lý lớp 12 Nâng cao(279)Vật lý lớp 7(469)Vật lý lớp 8(221)Vật lý lớp 9(367)Vở bài tập Địa lí 4(148)Vở bài tập Địa lí 5(145)Vở bài tập Khoa học 4(195)Vở bài tập Khoa học 5(232)Vở bài tập Lịch sử 4(96)Vở bài tập Lịch sử 5(161)Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3(136)Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4(185)Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5(170)Vở bài tập Toán lớp 3(85)Vở bài tập Toán lớp 4(165)Vở bài tập Toán lớp 5(174)

anthienphat.com (c) 2021 – Bài Tập Toán Lý Hóa Sinh Anh — Học Toán – Học Trắc nghiệm – Học Z – Học Giải – Trắc nghiệm Toán – Giai bai tap hay – Lop 12

See more articles in category: Cách bảo quản

Sale off: