Cách Bảo Quản Thực Phẩm Bằng Cách Nào Sau Đây Được Coi Là An Toàn ?

*
*
*
*
*
*
*
*

Đang xem: Cách bảo quản thực phẩm bằng cách nào sau đây được coi là an toàn

Trước đây người ta hay sử dụng chất này để bánh phở trắng và dai hơn, tuy nhiên nó rất độc với cơ thể nên hiện nay đã bị cấm sử dụng. Chất đó là

Cho sơ đồ sau: anđehit ${{X}_{1}}xrightarrow{+{{H}_{2}},Ni,{{t}^{o}}}{{X}_{2}}xrightarrow{-{{H}_{2}}O}{{X}_{3}}xrightarrow{{{t}^{o}},p,xt}poli,(isobutilen)$. X1 là

Xem thêm: Bảo Quản Cua Đồng Trong Tủ Lạnh Đúng Cách Bảo Quản Cua Đã Chết

Cho sơ đồ sau: $Axetilenxrightarrow{+{{H}_{2}},P ext{d},{{t}^{o}}}{{X}_{1}}xrightarrow{dd,,KMn{{O}_{4}}}{{X}_{2}}xrightarrow{CuO,{{t}^{o}}}$ anđehit X3. CTPT của X3 là

Oxi hóa 1,2 gam CH3OH bằng CuO đun nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X gồm HCHO, H2O và CH3OH dư. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hóa là

Xem thêm: Mách Bạn Cách Bảo Quản Củ Hồng Tú Cầu :7 Bước Trồng Cây Hồng Tú Cầu Ra Hoa Đẹp

Oxi hóa không hoàn toàn 4,6 gam một ancol no, đơn chức bằng CuO đun nóng thu được 6,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được m gam Ag. Giá trị của m là

Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 23. Cho m gam X đi qua ống sứ đựng CuO dư nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 gam. Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra 48,6 gam Ag. Phần trăm khối lượng của propan-1-ol trong X là

See more articles in category: Cách bảo quản

Sale off: